Veje til uddannelse og job

Der findes flere muligheder, som kan hjælpe unge, som ikke umiddelbart er uddannelsesparate, til at blive klar til uddannelsesstart. De forskellige veje kan i sidste ende lede frem til, at den unge kan tage en erhvervsuddannelse eller en EGU.

Indsatsen for unge har et solidt fokus på uddannelse. Nogle unge vurderes umiddelbart uddannelsesparate, andre har behov for en individuel tilrettelagt uddannelsesrettet indsats. Endelig er der en gruppe, som er aktivitetsparate og har en længere vej for at kunne starte på en uddannelse.

Veje til uddannelse og job

Veje til uddannelse og job_GRAFIK

Grafikken illustrerer, hvordan forskellige former for forberedelse og støtte kan lede den unge frem til at tage en erhvervsuddannelse eller en EGU.

Læs nærmere om de forskellige muligheder, som kan hjælpe de unge til at blive klar til uddannelsesstart:

Virksomhedspraktik kan også være en trædesten til uddannelse for mange unge.

Videre til erhvervsuddannelser, EGU og STU