Uddannelsespålæg til alle unge

Alle unge under 30 år, som ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have et uddannelsespålæg. Pålægget skal sikre, at den unge og kommunen har et fælles mål om, at indsatsen ender med en gennemført uddannelse.

Et uddannelsespålæg skal støtte de unge i deres afklaring af uddannelsesøn­sker, og det skal sikre, at de påbegynder og gennemfører en uddannelse. Hvis de unge ikke får den nødvendige støtte, kan påbuddet virke uoverskueligt for nogle.

Hvordan skal der arbejdes med uddannelsespålægget?

Pjecen "Kontanthjælpsreformens betydning for unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende kompetence." beskriver den nye indsats for unge ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse (uddannelseshjælpsmodtagere). Det vil sige unge under 30 år, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller en videregående uddannelse.

Mere viden om, hvordan jobcentrene skal visitere de i unge: "Orienteringsskrivelse om visitation af unge på uddannelseshjælp"

Få mere inspiration til arbejdet med uddannelsespålæg hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Tre grupper af unge på uddannelsesydelse

Unge på uddannelsesydelse skal opdeles i tre grupper. Det sker ved den tidlige visitation, som jobcentret skal gennemføre:

  • Åbenlyst uddannelsesparate skal straks gå i gang med at finde, søge optagelse på og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.
  • Uddannelsesparate skal med den rette støtte og indsats kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og kunne gennemføre den på ordinære vilkår
  • Aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparat, fordi der er problemer af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. De har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de kan påbegynde uddannelse, som de kan gennemføre på almindelige vilkår. Se Veje til uddannelse og job.

Tre trin i uddannelsespålægget

Der er tre trin i uddannelsespålægget, der danner rammen for jobcentrets indsats:

  • Trin 1: Den unge skal finde uddannelser, der er realistiske og relevante, som den unge kan søge ind på og derefter prioritere dem. De, der vurderes at have længere vej til uddannelse, kan få længere frister og flere understøttende aktiviteter med henblik på at fuldføre trin 1.
  • Trin 2: Den unge skal søge optagelse på én eller flere af uddannelserne.
  • Trin 3: Den unge skal starte på en uddannelse og fuldføre den.

I uddannelsespålægget beskrives de aftalte indsatser og aktiviteter, der iværksættes for at understøtte det relevante trin, og som skal føre frem til, at den unge kan påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Læs om Erhvervsuddannelser, EGU og STU