Metoder i den tværfaglige indsats

Beskæftigelsesindsatsen skal i højere grad være tværfaglig og koordineret. Det gælder også for arbejdet med unge. Få overblik over, hvad det vil sige og hvad det kræver at arbejde på tværs af indsatser såvel som faglighed.

Beskæftigelsesindsatsen har de seneste år i stigende grad haft fokus på at integrere andre fagligheder i arbejdet med unge, særligt UU - ungdommens uddannelsesvejledning.

Fra flerfaglig til tværfaglig

Flerfaglig_tværfaglig_grafik

Vejen til job går gennem uddannelse

Med kontanthjælpsreformen er der sat tyk streg under, at vejen til job går igennem uddannelse, og at unge aktivitetsparate skal have en uddannelsesrettet indsats med en koordinerende sagsbehandler.

Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at indsatsen er koordineret og tværfaglig – en indsats der også kan integrere social- og sundhedsområdet.

Unge som vurderes at være uddannelsesparate kan også have brug for en tværfaglig indsats, hvis det skal lykkes dem at påbegynde og gennemføre en uddannelse. 

Læs mere om uddannelse til alle unge på siden "Uddannelsespålæg til alle"

Mere om tværfaglighed i ungeindsatsen under disse punkter: