Indsatser for særlige grupper af unge

Unge skal ikke skæres over en kam. Cabi har indsamlet eksempler på, hvordan kommuner og andre aktører arbejder på forskellige måder med udvalgte målgrupper af unge.

Læs om de udvalgte grupper af unge, som har brug for en særlig indsats:

Del viden med Cabi om særlige grupper af unge i beskæftigelsesindsatsen

Arbejder du med en særlig målgruppe af unge eller har kendskab til en virkningsfuld indsats, må du gerne henvende dig til os med dem. Send en mail til seniorkonsulent Jesper Pedersen.

Vi vil gerne formidle erfaringerne videre.