Erfaringsopsamling: Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

28. januar 2016

Ny publikation fra Cabi og Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, sætter fokus på erfaringerne i 17 kommuner med indsats for og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder.

Erfaringsopsamling: Pulje til styrket samarbejde mellem kommuner og socialøkonomiske virksomheder

Udgiver: Cabi

Denne erfaringsopsamling samler op på 17 kommuners aktiviteter og erfaringer med henblik på at give inspiration til det videre arbejde i kommunerne med at understøtte socialøkonomiske virksomheder.

Erfaringerne er høstet gennem et satspuljeinitiativ, hvor de deltagende kommuner har gennemført egne processer og har desuden deltaget i fire netværksmøder gennem 2015 for at udvikle indsatserne og udveksle erfaringer.

Formålet med satspuljeinitiativet var, at kommunerne kunne optimere deres indsats for og samarbejde med den del af de socialøkonomiske virksomheder, der har et beskæftigelsesfremmende formål.

I punktform har initiativet bl.a. resulteret i:

  • Nyetableringer og jobskabelse
  • Stigende rådgivning og vejledning om socialøkonomi
  • Forbedring i samarbejdet med andre forvaltninger

Cabi har udarbejdet denne rapport med bidrag fra Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder. Vækstcentret har leveret input og cases til rapporten og har udarbejdet og udsendt en survey blandt de 17 kommuner. Cabi har indsamlet yderligere materiale, behandlet survey-data og har udarbejdet selve erfaringsopsamlingen. Rekvirenten er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der har administreret puljen.

Download erfaringsopsamlingen i pdf.