Notat: Kend dit jobcenter

15. september 2015

Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen.

Notat: Kend dit jobcenter

Udgiver: Cabi

Dette notat giver en kort indføring i, hvilke opgaver jobcentrene varetager, hvilke grupper af ledige der er omfattet af jobcentrenes arbejde, og hvordan jobcentrene samarbejder med virksomhederne.
Notatet giver desuden en kort præsentation af, hvordan jobcentrene og socialøkonomiske virksomheder kan samarbejde.

Få indblik i de målgrupper, jobcentrene varetager opgaver for, og som socialøkonomiske virksomheder typisk beskæftiger.

Download notatet

Mere viden om socialøkonomi

Læs mere på Cabis temaside om socialøkonomi