Evaluering: Unge med autisme uddannes direkte til job

7. maj 2015

Med projektet "Klar til Start" er det lykkedes at skabe et særligt opkvalificeringsforløb for unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) med garanti for job efter gennemført forløb. Det viser en evaluering fra Cabi.

Evaluering: Unge med autisme uddannes direkte til job

Udgiver: Cabi

Det landsdækkende projekt "Klar til Start" er et samarbejde mellem dagligvarekæden fakta og Fonden Unges Uddannelsescenter, hvor målet var at etablere et opkvalificeringsforløb, der giver job i faktas-butikker til 80 procent af de, der gennemfører forløbet.

Forløbet er tilrettelagt med skiftevis undervisning og praktisk træning i en af faktas butikker.

Cabi har fulgt "Klar til Start" siden 2012, og har netop offentliggjort en evaluering af projektet. Her fremgår det, at projektet har nået sit mål.

I alt 13 kursister er blevet fulgt i evalueringsperioden, og syv ud af ni har gennemført forløbet, hvoraf tre har fået job i fakta. Yderligere fire forventes at blive ansat inden for kort tid, men her venter de fire kursister på, at kommunerne får færdigbehandlet deres sag, inden et job kan bevilliges. Endnu fire kursister er stadig i forløb hos "Klar til Start", som forventes afsluttet i efteråret 2015.

I evalueringen fremgår det desuden, at "Klar til Start" giver kommunerne et tilbud, de ikke selv kan levere – herunder garanti for job til de unge, som gennemfører forløbet. Når en kommune visiterer en ung med ASF til "Klar til Start", får kommunen desuden følgende:

  • En butik, hvor personalet er rustet til at inkludere målgruppen.
  • En projektmedarbejder tilknyttet butikken samt mentorstøtte.
  • Praktisk undervisning med sidemandsoplæring.
  • Undervisningsmateriale målrettet målgruppen.

Derudover kan investeringen i kursisternes forløb hos "Klar til Start" ses som et alternativ til et sandsynligt scenarie, hvor kursisterne måske er på offentlig forsørgelse i mange år fremover.

Download evalueringen i pdf.