Mentor og sygefravær

1. august 2014

Cabi evaluering af projektet "Mentor og sygefravær".

Mentor og sygefravær

Udgiver: Cabi

Projekt ”Mentor og sygefravær” er finansieret af Aarhus Kommunes Sygefraværspulje, hvorfra der blev bevilget midler november 2012. I den forbindelse blev Cabi bedt om at foretage evalueringen med fokus på at få beskrevet og dokumenteret forsøget med denne nye type sygefraværsindsats.

Der er tale om en deskriptiv, kvalitativ evaluering. Formålet med evalueringsrapporten er at formidle viden og erfaringer fra projektet til de involverede aktører og andre, der måtte have interesse heri.

Evalueringen består af to hoveddele:

  • Beskrivelse af projektet, projektforløbet, og hvordan mentor har arbejdet.
  • Oplevet udbytte af projektet - belyst af både mentorer, mentees og ledere, som har brugt mentor til en medarbejder.

Evalueringen fremdrager følgende tre overordnede anbefalinger:

  • Giv målrettet og systematisk information om tilbuddet til de arbejdspladser, kommunen ønsker at tilbyde det.
  • Afsæt midler til en stabil tovholderfunktion.
  • Tilbyd fortsat supervision til mentorerne.

Download evalueringen i pdf.