Den svære samtale

1. april 2014

Viden og værktøjer til at gøre de svære samtaler (lidt) lettere!

Den svære samtale

Svære samtaler omhandler emner eller situationer, som på en eller anden vis påvirker medarbejderens fremmøde og indsats på arbejdspladsen. Svære samtaler tager emner som fravær, mistrivsel, utilstrækkelig arbejdsindsats, mobning, samarbejdsvanskeligheder eller misbrugsproblemer op.

Trods reaktioner og ubehag er udfordringen at tage samtalen alligevel – og få noget godt ud af det. Som leder med personaleansvar er det dit ansvar både at indkalde, gennemføre og følge op på samtalen.

I dette katalog finder du tips og værktøjer til, hvordan du kan blive bedre til at forberede, starte, navigere i og følge op på en svær samtale. For selvom du er en god formidler, kan du ikke forudse, hvordan du eller din medarbejder reagerer før, under eller efter samtalen.

Samtlige tips og værktøjer i dette katalog kan bruges, uanset om problemerne udspringer af den ene eller anden problemstilling. Men øvelse gør mester. Værktøjerne skal ses som en hjælp, der kan anvendes igen og igen – for erfaring og øvelse gør dig bedre.

Vi har talt med flere ledere, som har begrundet, hvorfor de udskyder samtalen. Måske kan du genkende nogle af følgende årsager?

  • Du har manglende tillid til og tro på egne evner til at kunne styre samtalen.
  • Du frygter for medarbejderens reaktioner – eller for andre ansattes reaktioner.
  • Du oplever emnet eller situationen som meget privat.
  • Du har ingen relation til eller måske en for personlig relation til medarbejderen.
  • Du er konfliktsky og håber på, at medarbejderen selv siger op, eller at det løser sig på anden vis.

Kataloget er bygget om omkring en model over den svære samtales forløb, der indeholder tre faser med hver sine ledelsesopgaver. De tre faser vedrører:

  • Før samtalen
  • Under samtalen
  • Og efter samtalen.

Download kataloget omhandlendene "Den svære samtale".

Bestil udgivelser fra Cabi.