Inspirationskatalog - Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

20. august 2013

Få inspiration og viden til sagsbehandling af langtidssygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

Inspirationskatalog - Skærp din indsats over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund

'Inspirationskataloget henvender sig til dig, der arbejder med sygemeldte ikke-vestlige indvandrere.

Kataloget indeholder gode råd og værktøjer til, hvordan du med få midler kan styrke sagsbehandlingen over for sygemeldte med ikke-vestlig baggrund.

I kataloget peges der på, at det i de fleste tilfælde handler om at bruge de samme samtaleredskaber, du bruger i mange andre sammenhænge, samt at få samlet godt op på, hvad I aftaler. Derudover handler det om at være opmærksom på, hvilke forforståelser du selv har med, og sikre, at du har fokus på progression i den enkelte sag.

Inspirationskataloget bygger blandt andet på en kortlægning af sygedagpengeforløb og interview med en række sagsbehandlere, som Cabi har stået for.

Download inspirationskataloget som pdf.