Erfaringer fra Projekt FleksPilot

1. september 2013

Erfaring fra Projekt FleksPilot viser, at det kan lade sig gøre at etablere fleksjob med et lille ugentligt timetal i private virksomheder.

Erfaringer fra Projekt FleksPilot

Dette notat samler op på erfaringerne fra FleksPilot. Projektet var et samarbejde mellem Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA), VirksomhedsnetværkCabi og Cabi.

I forbindelse med at forslaget om en reform af førtidspension- og fleksjobområdet blev fremlagt i foråret 2012, med henblik på ikrafttræden fra 1/1 2013, var der en offentlig debat om, hvorvidt det var realistisk, at virksomhederne vil være med til at etablere fleksjob med et lille ugentligt timetal, og om sådanne job overhovedet findes i virksomhederne.

Formålet med FleksPilot var at bidrage med de første konkrete erfaringer efter, at reformen var trådt i kraft - og dermed være med til at kvalificere samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrerne om etablering af disse job.

Fokus i projektet har ikke så meget været på det konkrete antal fleksjob, som på de erfaringer der er gjort i selve processen med at etablere jobbene, samt de udfordringer virksomhederne og jobcentre-ne er stødt på.

Notatet tager primært udgangspunkt i de erfaringer, som er gjort i selve projektet, og som projektets aktører har fortalt om til Cabi. Men der er også referencer til implementeringen af den nye fleksjobordning generelt, eftersom pilotprojektet naturligvis ikke kan anskues isoleret fra eksempelvis jobcentrenes generelle indsats for at implementere den nye lovgivning.

Erfaringer i projektet peger blandt andet på:

  • Et godt og tæt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentrerne er forudsætningen for etablering af fleksjob med et lille ugentlig timetal. Jobcentrets rolle er således ikke blot at formidle fleksjob-kandidater til virksomhederne.
  • Fleksjob med et lille ugentlig timetal er ikke defineret på forhånd i virksomhederne. De skabes i dialogen mellem virksomhed og jobcenter.
  • De fleste fleksjob med et lille ugentligt timetal er ufaglærte service- og backupfunktioner i virksomhederne. Men der er også et stort potentiale i at etablere job for højtuddannede, der på nedsat tid bl.a. kan løse en række akademiske opgaver.
  • Indledende praktik er et godt redskab til, at virksomhederne og medarbejderne kan lære hinanden at kende, og jobbet kan skræddersyes, så der både er de rette udfordringer og de nødvendige skånehensyn.
  • Fleksjobbonussen på 25.000 kroner kan være et økonomisk incitament for nogle virksomheder. Men i Projekt FleksPilot har det kun haft en mindre betydning for virksomhedernes deltagelse.

Download notatet som pdf.