Udsatte i rapporteringspligtige virksomheders CSR-rapportering

1. december 2012

En kortlægning viser, at virksomheders CSR-rapportering kun i begrænset omfang skaber job til udsatte ledige og fastholder sygemeldte medarbejdere i job.

Udsatte i rapporteringspligtige virksomheders CSR-rapportering

Siden 2009 har de ca. 1.100 største danske virksomheder været forpligtet til årligt at rapportere om deres CSR-arbejde. Målet med lovgivningen er at få flere virksomheder til at tage et samfundsansvar.

Nu har Cabi i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Copenhagen Business School kortlagt, i hvilket omfang selve lovkravet om at rapportere om CSR har øget virksomhedernes fokus på at rumme udsatte ledige og medarbejdere.

Det har det kun i beskedent omfang, viser kortlægningen. Mellem to og fire procent af virksomhederne angiver således, at lovkravet har styrket deres fokus på at fastholde eller rekruttere udsatte.

Kortlægningen samler fire undersøgelse på området fra efteråret 2012, herunder to kvalitative interviewrækker med virksomhedsledere, og revisorer, som rådgiver om CSR samt en rundspørge, som Epinion har foretaget blandt 188 rapporteringspligtige virksomheder.

I rapporten får du resultaterne fra de fire undersøgelser, hvor rundspørgen bl.a. viser at 50 procent af de rapporteringspligtige virksomheder har politikker for fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne, og at 28 procent har politikker for at hjælpe udsatte ledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kortlægningen peger desuden på tre muligheder for at løfte virksomhedernes CSR for egne medarbejdere:

  • En skærpelse af lovkravet så fastholdelse af sygemeldte og rekruttering af udsatte grupper skal indgå i rapporteringen.
  • Arbejde for, at indsatsen med at rekruttere og fastholde udsatte medarbejdere, kommer højere op på den internationale CSR-dagsorden.
  • Orientere virksomhederne om fordelene ved at tage ansvar for og rapportere om fastholdelse af egne medarbejdere og rekruttering af udsatte ledige som et led i CSR-strategien.

Download rapporten her