Tre drømme for 2020

1. november 2012

Se tre visioner for, hvordan jobcentre og virksomheder får flere ind, færre ud og næste generation med på arbejdsmarkedet.

Tre drømme for 2020

VFSA, VirksomhedsnetværkCabi og Cabi har i fællesskab udarbejdet "Tre drømme for 2020". 
Publikationen præsenterer tre strategiske temaer:

 Færre ud - Hvordan bidrager vi til, at færre medarbejdere bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet og ind i passiv forsørgelse, fx efter sygdom?

  • Flere ind - Hvordan kommer flere udsatte ledige ud af passiv forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet?
  • Næste generation med - Hvordan sikrer vi, at næste generation får fodfæste på arbejdsmarkedet?

Under hvert tema præsenteres en drøm om, hvordan situationen bør være i 2020. Derefter følger anbefalinger, bud på mål samt aktuelle eksempler, som peger frem mod at gøre drømmene til virkelighed.

Efter præsentationen af temaerne følger en beskrivelse af udgangspunktet for denne publikation: et træf mellem ledere fra jobcentre og virksomheder, som foregik d. 27. februar 2012 hos Nykredit i København. Det er deltagerne på dette træf, som har drømt drømmene i publikationen.

Download publikationen som pdf.