Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

1. april 2012

Se hvordan udviklingen i anvendelsen af revalideringen har været gennem de seneste år. Hvordan er beskæftigelseseffekten og hvad er de kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?

Anvendelsen af revalidering er faldet med 40 procent fra 2005 til 2011.

Skyldes det mantraet om den korteste vej til job, at anvendelsen af revalidering er faldet, eller er revalideringsredskabet rustent og ved at blive udkonkurreret af viften af redskaber og tilbud i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder aktive tilbud til sygemeldte?

Vil de kommende beskæftigelsesreformer komme til at betyde en revitalisering af revalideringen?

Mere konkret kan man spørge, om beskæftigelsesministerens intentioner med ressourceforløb vil styrke mulighederne for at fremme en mere individuelt bestemt beskæftigelsesindsats og dermed nuancere tolkningen af bestemmelserne om kortest mulig vej til arbejde.

I analysen ser Cabi nærmere på udviklingen i anvendelsen af revalideringen, på beskæftigelseseffekten og på kommunale aktørers forklaringer på udviklingen i deres kommune.

Analysen rundes af med en perspektivering af revalideringens status som redskab i beskæftigelsesindsatsen.

Download analysen som pdf.