Fokus på socialøkonomiske virksomheder

1. august 2012

Se hvilken beskæftigelsesfremmende og jobskabende rolle de socialøkonomiske virksomheder spiller - herunder hvad der kendetegner dem og deres samarbejde med kommunerne.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder

Notatet sætter fokus på socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Kortlægningen viser, at det både er kommunernes og de socialøkonomiske virksomheders opfattelse, at de socialøkonomiske virksomheder bidrager til at skabe job og til at øge arbejdsudbuddet blandt borgere, der befinder sig i en udsat position i forhold til arbejdsmarkedet.

Kortlægningen peger også på, at de socialøkonomiske virksomheder er i stand til at rumme de enkelte ledige med de problemstillinger eller handicap, de har og kan tilrettelægge forløb, der tager hensyn til disse.

På baggrund af notatet ser der ud til at være basis for etablering af flere socialøkonomiske virksomheder.

Notatet er udarbejdet på grundlag af:

  • En spørgeskemaundersøgelse til jobcentre, socialafdelinger og eventuelle andre afdelinger, der har et beskæftigelsesrelevant samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
  • Uddybende interview med repræsentanter for kommuner, socialøkonomi-ske virksomheder og ressource- og videnspersoner.
  • Informationer fra en workshop med socialøkonomiske virksomheder.

Udgivelse: august 2012

Download notatet som pdf.

Se i øvrigt bilag og opsamling fra workshop.