Evaluering af kampagnen 'Søg job - evner i fokus'

1. september 2012

Se hvilke resultater der er kommet ud af kampagnen 'Søg job - evner i fokus'.

Evaluering af kampagnen 'Søg job - evner i fokus'

Cabi har evalueret kampagnen ”Søg job – evner i fokus”. 

Evalueringen beskriver og evaluere kampagnens aktiviteter med henblik på at undersøge omfanget af og eventuelle virkninger i form af deltagerudbytte, holdninger, motivation, tilfredshed m.v. hos målgrupperne.

Endvidere er det evalueret, om kampagnens målsætninger er indfriet.

Endelig indeholder evalueringen en række vurderinger af samarbejdet om og koordinering af kampagnens aktiviteter.

Udpluk af evalueringens hovedkonklusioner:

  • Formålet med kampagnen ”Søg job – evner i fokus” - er indfriet ved kampagnens afslutning.
  • Det er lykkedes kampagnens parter at hjælpe personer med handicap til empowerment og tage ansvar for egen jobsøgning ved bl.a. at fokusere på kompetencer frem for handicap.
  • De relativt få virksomheder, der har deltaget i kampagnens aktiviteter, giver i spørgeskemabesvarelserne udtryk for, at de gerne vil åbne dørene for personer med handicap og er blevet motiveret til at tilknytte dem i praktik eller job.
  • De fleste af landets jobcentre er blevet mere bevidste om at anvende de forskellige redskaber og ordninger på området.


Download evalueringen som pdf.

Se i øvrigt bilag.