Et første skridt - slutevaluering af Projekt UJJU

1. december 2012

Få anbefalinger til udvikling, læring og implementering i ungeindsatsen.

Et første skridt - slutevaluering af Projekt UJJU

Rapporten udarbejdet af CABI præsenterer slutevalueringen af projekt Uddannelse til Job eller Job til Uddannelse (UJJU).

Projektet er et partnerskabsprojekt bestående af 14 partnere fra Jammerbugt, Morsø og Thisted kommuner, produktionsskoler, erhvervsskoler, VUC, SOSU-skole og sprogskoler.
Projektet udspringer af Thy-Mors Uddannelsesråd og har følgende mål: 

 At få et nyt og grundigere kendskab til målgruppen

  • At udvikle og afprøve et eller flere typer ungeforløb
  • At udvikle samarbejdsmodeller, metoder og værktøjer mellem partnerne.

CABI har gennemført en virkningsevaluering, som bidrager med anbefalinger til yderligere udvikling og læring og til den efterfølgende implementering i ungeindsatsen i tre lokale partnerskaber og på tværs af disse.

Evalueringen viser, at projekt UJJU har indfriet de tre hovedformål.
Projektet er lykkes med at få skabt et nyt og grundigere kendskab til målgruppen, har udviklet og afprøvet ungeforløb og udviklet samarbejdsmodeller mellem partnerne i projektet. 

Projektet har indfriet succeskriteriet om antallet af unge, der skulle i uddannelse eller beskæftigelse, og det er sket som følge af en systematisk og ihærdig indsats fra de enkelte partnere og i samarbejdet på tværs.

Download evalueringen som pdf.