Anbefalinger til ungeprojekt

1. juni 2012

Se en række anbefalinger til ungeindsatsen udarbejdet på baggrund af interviews med 9 udvalgte jobcentre.

Anbefalinger til ungeprojekt

Udgiver: COWI for Cabi

Rapporten peger på, at arbejdet med at tilrettelægge indsatser for de ledige unge 15-29 årige, som ikke er i gang med uddannelse eller arbejde, fylder meget i kommunerne, Beskæftigelsesregionerne og Regionerne.

Samtidig er rigtig mange aktører involveret, og de unges problematikker er mangeartede. Dette er med til at øge kompleksiteten i opgaven.

Fokus i rapporten ligger på 9 indsatser, som er udvalgt, således at de dækker ungeindsatsen bredt, og således at de har fokuseret på en eller flere af tre delelementer:

  • Tværgående indsats.
  • Virksomhedsrettet fokus.
  • Virksomhedsrettet virkning.

En konklusion er, at det er nødvendigt at koordinere indsatserne på tværs og tilrettelægge arbejdet med et klart strategisk fokus for at sikre den enkelte unge en individuel og helhedsorienteret indsats.

For at dette kan ske så optimalt som overhovedet muligt, er det afgørende at indsatsen en forankres blandt de medarbejdere, der står for indsatsen.

De vigtigste konklusioner peger på at man skal:

  • Inddrage medarbejderne i planlægningen
  • Bruge medarbejderne som ambassadører i huset
  • Skabe netværk på tværs af sektorer og forvaltninger

Udgivelse: juni 2012

Download rapporten som pdf.