Analyse af unge med mistrivsel

1. oktober 2012

Se hvad der skal til for at øge trivslen blandt unge i Region Syddanmark, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse.

Analyse af unge med mistrivsel

Cabi har udarbejdet "Analyse af unge med mistrivsel". 

Formålet med analysen af unge med mistrivsel er at give Region Syddanmark et fakta- og evidens baseret videngrundlag for at udvikle og forbedre indsatsen over for unge med mistrivsel.

Indsatserne skal resultere i, at flere unge fastholdes i uddannelse og fuldfører en ungdomsuddannelse.

I Region Syddanmark er omkring 18 % af en afgangsårgang fra folkeskolen ikke i gang med en uddannelse to år efter at have forladt folkeskolen i 2009.

Mistrivsel kan være en medvirkende årsag til, at de ikke kommer i gang med en uddannelse eller afbryder.

En indgriben så tidligt som muligt – i folkeskolen eller før – vurderes at være afgørende for at øge trivslen blandt unge i Region Syddanmark. Uden en tidlig indgriben og håndtering af de unges udfordringer, sker der en ophobning af dårlige oplevelser, som øger mistrivslen.

En sådan indsats fjerner ikke den aktuelle udfordring med de unge, der i dag og formodentlig de næste mange år møder ungdomsuddannelsessystemet med et liv præget af mistrivsel.

Et gennemgående fællestræk for unge, som mistrives, er fravær af ansvarlige og gennemgående voksne, som har de nødvendige forudsætninger og resurser til at støtte de unge. Både når det gælder personlige, faglige og sociale barrierer i forhold til uddannelse. Og når det gælder støtte til at navigere i et komplekst og uigennemsigtigt uddannelsessystem for den unge.

Erfaringer viser dog, at disse barrierer kan afhjælpes, så den unge bliver bedre til at mestre livet og øger chancen for at gennemføre en uddannelse.

Download analysen som pdf.