Velfungerende skånejob

1. januar 2011

Læs om, hvad virksomheden skal være opmærksom på i forbindelse med skånejob.

Velfungerende skånejob

Skånejob er en mulighed for, at førtidspensionister kan arbejde nogle timer om ugen.

Der skal naturligvis tages nogle hensyn, da førtidspensionister har en væsentlig funktionsnedsættelse. Men tager man de rette forholdsregler, er der mange gode erfaringer med at have en medarbejder ansat i skånejob.

Cabi har interviewet ledere fra 19 virksomheder, som har erfaring med at have medarbejdere ansat i skånejob. Og det er deres erfaringer, vi har samlet i pjecen her.

Det handler langt hen ad vejen om at fokusere på det samme som i enhver anden personalepolitik: At sikre et godt match mellem arbejdsgiver og ansat og derudover dialog og fleksibilitet.

Når det drejer sig om job til førtidspensionister, er det bare ekstra vigtigt at være opmærksom på disse punkter.

Læs og download pjecen i farver.

Læs og download pjecen i sort/hvid