Samarbejde om unge - inspirationskatalog

1. marts 2011

Samarbejde mellem jobcentre og UU-centre

Samarbejde om unge - inspirationskatalog

Antallet af unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er stigende, og landets jobcentre og UU-centre har en fælles opgave med at sikre, at flest mulige unge får muligheden for at gennemføre en uddannelse. 

Dette inspirationskatalog bygger på en kortlægning af samarbejdet mellem landets jobcentre og UU-centre, der belyser, i hvilket omfang de to instanser samarbejder, og hvad der kendetegner det gode samarbejde især de steder, hvor der er gode resultater med at få unge væk fra ledighed.

Inspirationskataloget rummer konkrete eksempler på samarbejdsmodeller og -initiativer mellem jobcentre og UU-centre.

Jobcenter Holstebro og UU Nordvestjylland er et af eksemplerne i inspirationskataloget. Her har parterne en formel samarbejdsaftale, og erfaringen er, at alene arbejdet med at udarbejde samarbejdsaftalen har givet en fælles forståelse og styrket samarbejdet.

De betoner også vigtigheden af de fælles møder, hvor de to instanser får en forståelse for hinanden og et fælles sprog til at løse konkrete opgaver.

Læs og download inspirationskataloget i pdf-format

Læs og download analyserapporten i pdf-format