Samarbejde om unge - analyse

1. marts 2011

Samarbejde mellem jobcentre og UU-centre.

Samarbejde om unge - analyse

Antallet af unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er stigende, og landets jobcentre og UU-centre har en fælles opgave med at sikre, at flest mulige unge får muligheden for at gennemføre en uddannelse.

Cabi har kortlagt samarbejdet mellem landets jobcentre og UU-centre med det formål at belyse, i hvilket omfang de to instanser samarbejder, og analyseret, hvad der kendetegner det gode samarbejde især de steder, hvor der er gode resultater med at få unge væk fra ledighed.

Resultaterne af undersøgelsen er samlet i denne analyserapport.

Rapportens konklusion er, at mange jobcentre og UU-centre har et givtigt samarbejde om at få unge væk fra eksempelvis kontanthjælp eller starthjælp og videre i uddannelse og tættere på arbejdsmarkedet.

I rapporten er samlet seks elementer, som især kendetegner de samarbejder, der har gode resultater med at få unge i uddannelse. Det er bl.a. en formel samarbejdsaftale mellem jobcentret og UU-centret, et fast samarbejdsforum og fælles møder, hvor nye regler og faglige emner bliver drøftet.

Læs og download analyserapporten i pdf-format

Sammen med rapporten har Cabi også udgivet et inspirationskatalog med konkrete eksempler på samarbejdsmodeller og -initiativer mellem jobcentre og UU-centre.

Læs og download inspirationskataloget i pdf-format