Lokale ungepartnerskaber

1. november 2011

Inspirationspjece om lokale ungepartnerskaber med fokus på en koordineret indsats for at bringe udsatte unge i uddannelse og arbejde.

Lokale ungepartnerskaber

Projekt "Lokale ungepartnerskaber" har udgivet en pjece med inspiration til en bedre ungeindsats.

Projektet har fokus på en koordineret ungeindsats med fleksibel tilrettelæggelse og længerevarende praksisnære og sammenhængende forløb, hvor der er kontakt til den unge hele vejen.

De unge, der er i fokus, har problemer ud over ledighed, som hverken beskæftigelse eller uddannelse i sig selv er svaret på.

Ofte har de mislykkede uddannelsesforløb og deraf følgende manglende motivation i bagagen.

Sagsbehandlerne, vejlederne og underviserne kender dem godt, og det er en udfordring for dem at få disse unge godt i gang med et voksenliv. En del af løsningen for de unge er at blive fulgt tæt i et langt, kontinuerligt og koordineret forløb.

Læs og download pjecen som pdf-fil.

Bestil udgivelser fra Cabi.