Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

1. januar 2011

Projekt ”Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen – et kompetenceudviklingsprojekt” blev gennemført fra 2008-2010.

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Projektcenter Sønderjylland har arbejdet på at skabe bedre rammer for faglig udvikling, øget dialog og samarbejde på tværs af aktørerne i det sønderjyske.

Målgrupperne var private og offentlige virksomheder, kommuner, læger, a-kasser, faglige organisationer og andre arbejdsmarkedsaktører i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner.

Formålet med projektet var at:

  • mindske sygefraværet,
  • øge fastholdelsen af medarbejderne,
  • fremme sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet og
  • fremme sunde arbejdspladser.

Der er et meget stort behov for indsatser på området, for 150.000 mennesker melder sig dagligt syge fra arbejdspladsen, hvilket alene i løn og udgifter til sygedagpenge koster samfundet 37 milliarder kroner om året.

Cabi var koblet på projektet som ekstern evaluator, og du kan downloade slutevalueringen i PDF.

Du kan også downloade midtvejsevalueringen i PDF