Udgivelser fra Cabi 2011

En oversigt over udgivelser og værktøjer fra Cabi.

Bestil udgivelser fra Cabi.

Om at anvende mentorer - særligt for virksomheder

Om at anvende mentorer - særligt for virksomheder
1. december 2011
Hvad er en mentor, og hvad vil det sige at anvende mentorer i virksomheden?

Lokale ungepartnerskaber

Lokale ungepartnerskaber
1. november 2011
Inspiration til en bedre ungeindsats

Job og handicap

Job og handicap
1. august 2011
Brugen af de virksomhedsrettede ordninger.

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling
1. maj 2011
Kompetenceudvikling af medarbejdere med særlige behov

Samarbejde om unge - analyse

Samarbejde om unge - analyse
1. marts 2011
Tværregional undersøgelse og analyse af samarbejdet mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen.

Samarbejde om unge - inspirationskatalog

Samarbejde om unge - inspirationskatalog
1. marts 2011
Inspirationskatalog til samarbejde mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen.

Styr på sygefraværet

Styr på sygefraværet
1. marts 2011
DVD: Se og hør ledere fortælle om deres erfaringer med at nedbringe virksomhedens sygefravær.

Socialt engagement på bundlinjen

Socialt engagement på bundlinjen
1. februar 2011
Pjece fra Lederne og Cabi om virksomhedernes sociale engagement og bundlinjen.

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen
1. januar 2011
Evaluering af projekt ”Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen", Projektcenter Sønderjylland.

Velfungerende skånejob

Velfungerende skånejob
1. januar 2011
Inspiration til virksomheder om ansættelse af førtidspensionister i skånejob

Diskrimination - ikke hos os

Diskrimination - ikke hos os
1. november 2009
Pjece om at undgå diskrimination i virksomheden.

Fritidsjob for unge med handicap

Fritidsjob for unge med handicap
1. januar 2009
Inspiration til ansættelse af unge i fritidsjob