Værktøjer til progressionsarbejdet

En progressionsmåling er troværdig, når der er faste definitioner af, hvad man skal måle på. Det kræver skaleringsværktøjer og en fælles beslutning om, hvordan man skalerer. Det kan du bruge værktøjerne her til.

Model til sagspræsentation (søstjernen)
Tag udgangspunkt i denne model i sagspræsentationen (Søstjernen) på teammøderne. Praktiske erfaringer fra Route 25 viser, at modellen er et godt udgangspunkt for at skabe et fælles sprog omkring borgeren og til at vurdere, hvor der i første omgang skal sættes fokus, og hvilke delmål der skal sættes op. Efterfølgende kan søstjernen bruges til at synliggøre progressionen.

 


 

Dialogværktøjer: Samtaleskema og skema til opfølgning på forløb
Du kan bruge disse progressionsværktøjer til at sætte scenen for en god dialog med borgeren, og til at synliggøre progressionen over for borgeren. Skemaerne tager udgangspunkt i fem hovedområder og indeholder både hjælpespørgsmål og en skala, hvor borgeren og konsulenten i samarbejde kan markere, hvor borgeren er nu, og hvor næste delmål er placeret på skalaen. Det giver mulighed for at tale konkret i dialogen med borgeren, og bidrager til at involvere borgeren i samtalen.

Download samtaleskemaet

Download skema til opfølgning på forløb

Læs mere om Progressionsmåling