Værktøjer til øget gensidigt kendskab og samarbejde

Brug disse værktøjer til at lære hinanden at kende i det tværfaglige team og sæt fælles spilleregler for samarbejdet. Så får I mest ud af samarbejdet.

Procesværktøj: Kompetencer og opmærksomhedspunkter
Kør en proces på det første teammøde, hvor I lærer hinanden og hinandens kompetencer at kende. Et godt kendskab er forudsætningen for, at I ved, hvad I kan bruge hinanden til – og hvornår - i sagsarbejdet. Download en oversigt over processen, og brug den direkte på mødet. Du kan også downloade tilhørende interviewspørgsmål og et skema til opmærksomhedspunkter.

 


 

Procesværktøj: Fælles spilleregler
Investér i en fælles mødekultur - snak sammen og få afstemt forventningerne til hinanden og sat rammerne omkring jeres møder. Tag fx udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  • Location: Hvor skal mødernes afholdes? Et fast sted eller på skift hos jer?
  • Dagsorden: Hvordan skal dagsorden se ud? Skal der sættes tid på hvert punkt? Skal der markeres om punkter, der går på tværs af sager, er til orientering/debat/beslutning?
  • Mødeledelse: Er der en fast mødeleder (fx teamleder/koordinator) eller går det på skift? Hvad er mødelederens rolle, og hvordan kan alle understøtte den?
  • Praktiske spilleregler på møderne: Starter møderne til tiden, eller venter vi på de sidste? Er mobiltelefonen tændt eller slukket? Hvordan skal retorikken være – hvilken stemning tilstræber vi? Hvad er hot, og hvad er not? Skal vi have forplejning? Holder vi pauser undervejs?
  • Referat: Skal der tages referat, og i så fald hvilken slags? Er det den enkelte sagsbærer, der tager referat, eller vil I gøre det på anden vis?
  • Indledning og afslutning: Hvordan starter og slutter vi møderne?
  • Evaluering og justering: Hvordan evaluerer vi og laver eventuelle justeringer?
  • Mellem møderne: Hvordan samarbejder vi mellem møderne?

Formuler jeres fælles spilleregler og efterlev dem på møderne. Husk at evaluere og foretage eventuelle justeringer undervejs!