Mødeværktøjer

Gode møder kan skabe resultater. Resultatfokuserede møder stiller krav om god mødeledelse, og det forstærkes, når personer med forskellige fagligheder, erfaringer og opfattelser skal samarbejde om krævende opgaver. Få hjælp i værktøjskassen her.

Model til mødeform
Den optimale mødeform er, når mødelederen først formår at bringe alle relevante fagligheder i spil og derefter får teamet til at refektere over, hvad det betyder for mulige indsatser og udviklingsområder.

Det er særligt vigtigt at have klare tidsrammer for mødet og hvert punkt på dagsordenen - og det er mødelederens ansvar at sikre, at den bliver overholdt.

Det tværfaglige team kan tage udgangspunkt i en model til mødeform, som er udarbejdet på baggrund af praktiske erfaringer fra projekt Route 25 i boksen til højre. Her finder du også skabeloner til dagsorden, referat og sagspræsentation.

 


 

Tips til struktureret mødeledelse
Det er mødelederens ansvar at sikre strukturen på møderne og overblikket over de aftaler, der skal til for at føre mødets beslutninger ud i virkeligheden.

Forberedelse forud for mødet:

 • Forberedelse: Alle forbereder sig forud for mødet
 • Dagsorden: Dagsorden udsendes på forhånd med tydelig angivelse af målet for mødets og de enkelte dagsordenspunkter. Angiv også, hvor lang tid et punkt må tage.

Roller:

 • Mødeleder: Styrer mødet og er ansvarlig for, at alle punkter nås, og for at samle grundlag for nødvendige beslutninger, og at deltagerne fungerer som et team. Sørg for at hver enkelt deltager kender sin rolle.
 • Deltagere: Alle deltagere har ansvar for at være aktive, hvor det er relevant. Det er mødelederens opgave, at fremme dette.
 • Referent (hvis I har aftalt at tage fælles referat): Rollen fordeles, og I aftaler, hvad der føres til referat.

 På mødet:

 • Indledning: Indled mødet, som I har aftalt i de fælles spilleregler (fx fem minutters smalltalk eller bedste historie siden sidst)
 • Sagspræsentationer: Adskil fakta, tro og antagelser. Brug kreative metoder til at vende alle muligheder.
 • Brug gerne plancher (til at tegne eller skrive); det visualiserer og fremmer kreativiteten.
 • Opsummering: Opsummer hvert punkt, og aftal hvem der gør hvad.
 • Referat: Aftal hvad der føres til referat (hvis I tager samlet referat)
 • Næste dagsorden: Aftal punkter, der skal op på næste møde
 • Evaluer mødet: Hvad fungerer godt? Hvad vil I gerne prøve at gøre på en anden måde? Skal der justeres i de fælles spilleregler

Download tips til struktureret mødeledelse.

 


 

Model: Evaluering og fælles læring
Det tværfaglige samarbejde er hele tiden i forandring. Der kommer løbende ny lovgivning og personaleudskiftninger et et vilkår i samarbejdet. Saml op på erfaringerne og samarbejdet, for det er her guldet ligger. I kan tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

 • Hvad kom frem på de ungeteammøde, hvor sagen blev præsenteret?
 • Hvad blev besluttet?
 • Hvad er der sket siden da?
 • Hvem har været involveret?
 • Hvad har gjort den store forskel?
 • Er der brug for sparring på nye udfordringer?
 • Skal andre fra ungeteamet involveres?
 • Hvad kan vi lære til fremtidige sager?

Download model til evaluering og fælles læring