Værktøjskassen: Det tværfaglige samarbejde

Skal I have fælles spilleregler i teamet, eller har du brug for tips til, hvordan du styrer et godt møde? Eller har du konkret brug for at afdække borgerens udfordringer gennem et samtaleskema? Brug værktøjerne her.

Du kan som praktiker bruge disse værktøjer til at understøtte, når du står i spidsen for eller arbejder med processer, som fremmer det tværfaglige samarbejde internt i kommunen.

  • Kendskab og samarbejde

    Brug værktøjerne her til at skabe et godt afsæt for det tværfaglige samarbejde. Investér i at lære hinanden og hinandens kompetencer at kende og definer nogle fælles spilleregler for samarbejdet. 
  • Mødeværktøjer

    I skal sikre en god mødeafholdelse med en klar struktur og overblik over de indgåede aftaler for at kvalificere den fremadrettede proces i det tværfaglige samarbejde. Brug eller find inspiration i disse værktøjer, som er udarbejdet på baggrund af praktiske erfaringer med det tværfaglige samarbejde i Route 25.
  • Værktøjer til progressionsarbejdet

    Få syn for sagen om, hvad der virker for hvem og hvornår ved at måle og styre indsatsen med en række progressionsværktøjer. Du finder skemaer til at ensarte målingen for netop at kunne synliggøre progressionen - både internt i jeres team og over for borgeren, hvor værktøjerne også kan anvendes som et dialogværktøj.