Lederen er primus motor

Uden ledelse – intet vellykket tværfagligt samarbejde. Det er lederens opgave at sikre opbakning, definere mål, sætte rammerne og følge op på effekterne. Derfor er din rolle som leder afgørende.

For at indsatsen kan bygges op om tværfaglighed og koordinering, skal alle parter sige ja til et samarbejde. Det betyder, at du som leder af en af kommunens sektorer skal prioritere samarbejdet og synliggøre denne prioritering. 

Undgå silotænkning - tænk i samspil

Skal det lykkes at skabe et sammenhængende borgerforløb, må I undgå silotænkning og i stedet se den kommunale indsats som en sammenhængende helhed.

Det betyder konkret, at du og dine medarbejdere ikke bare skal have øje for jeres kerneopgave. I skal også have øje for samspillet med de indsatser, der kommer før jeres egen indsats, og de indsatser, der kommer bagefter, og som jeres indsatser skal spille sammen med. 

Når I starter op 

Det tværfaglige samarbejde betyder, at der skal arbejdes anderledes. Det skal sætte en proces i gang, hvor det bliver tydeligt:

• hvad målet med det tværfaglige er
• hvilke kompetencer, det kræver
• hvem, I skal samarbejde med
• hvordan rammerne skal være.


Er disse spørgsmål besvaret, bliver det også lettere at få medarbejderne med på forandringen og lettere at følge op på, hvordan det går.

Du får hjælp i ny håndbog

Læs ledelsesafsnittet i Cabis nye håndbog og find inspiration til, hvordan I kan organisere arbejdet, hvordan I sætter rammerne for medarbejderne og meget andet. Download håndbogen nu.

Har du brug for mere hjælp?

Tværfagligt samarbejde kræver noget ekstra af ledelsen. Cabi har hjulpet flere kommunale ledere med at skabe retning og sætte mål.

Læs mere om vores tilbud til ledelsen.

Cabi afholder jævnligt kurser med fokus på tværfaglighed i jobcentret. Se aktuelle kurser