Handlingsorienterede praktikere

Når det tværfaglige samarbejde fungerer, vil du opleve, at indsatserne støtter op om hinanden, og at du kan gøre en forskel i forhold til helhed og sammenhæng med din faglighed.

Det tværfaglige og koordinerede samarbejde er en investering til gavn både for dig, dine kolleger, ledelsen og ikke mindst borgeren, som vil opleve et sammenhængende forløb.

Du vil få bedre kendskab til de andre faggrupper, og den merviden, som opstår i det tværfaglige arbejde, bliver fremover en del af din rygsæk. Og det vil blive let at tage kontakt til kollegerne i de andre afdelinger, for nu kender du dem.

Forudsætningerne for det tværfaglige samarbejde

Der er mange forudsætninger for, at det tværfaglige samarbejde kan lykkes:

  • Ledelsen skal prioritere den helhedsorienterede, tværfaglige indsats. Det vil sige, at der skal afsættes ressourcer, sikres fælles fodslag med de andre afdelinger, budskabet skal kommunikeres klart og tydeligt, og medarbejdere skal måske opkvalificeres.

  • Du skal se på din faglighed og praksis med nye øjne. Du skal fx have fokus på, hvad der kommer før, under og efter den indsats, som du kan iværksætte. Og du skal være nysgerrig og åben over for de nye vinkler, du møder i et nyt fagligt fællesskab.

  • Du skal kunne kommunikere din faglighed. Tværfaglighed kræver, at deltagerne kan sætte deres faglighed i spil, samtidig med at de kan se den store sammenhæng.

Hjælp til praktikere i casebaseret håndbog

Har du brug for mere indsigt i det tværfaglige samarbejde, gode råd og overblik over opgavens omfang?

Cabi har udgivet en casebaseret håndbog, "Gå tværfagligt og koordineret til sagen!", som henvender sig til især praktikere.

I bogen finder du beskrivelser af arbejdet som praktiker, cases fra arbejdet med tværfaglighed og oversigter over dine samarbejdspartneres roller.

Har du brug for at få styrket dine kompetencer?

Se hvad Cabi tilbyder koordinerende sagsbehandlere eller hvordan vi kan hjælpe med at etablere effektive ressourceforløb.