Tværfaglig indsats

Tværfaglighed er den røde tråd, som kan samle kommunernes indsatser for udsatte ledige. Resultatet er en bedre sagsbehandling for borgerne, en stærkere intern organisation og på sigt kan det være til gavn for kommunekassen.

Den tværfaglige indsats baner vejen for koordinerede og sammenhængende forløb for borgere med komplekse problemstillinger. Der kan være gang i indsatser i flere forskellige sektorer - og disse indsatser skal koordineres. Det kræver lovgivningen, når indsatserne vedrører personer bevilget ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller forløb for aktivitetsparate ledige.

Tværfaglighed er en metode

For at det tværfaglige samarbejde fungerer, skal jeres forskellige fagligheder og kompetencer spille sammen og understøtte hinanden. På den måde kan nye perspektiver og løsninger opstå. Og borgeren vil opleve en koordineret og sammenhængende indsats frem for manglende sammenhæng og kontaktpersoner, som ikke taler sammen. Men samarbejdet bliver ikke tværfagligt eller koordineret af, at vi blot siger, at det er det. Det kræver et metodisk kendskab og særlig opmærksomhed fra såvel ledere som praktikere.

Den koordinerende sagsbehandler står i det daglige arbejde i spidsen for at koordinere indsatserne i den konkrete sag. Der kan være tale om:

  • Beskæftigelsesfaglige indsatser
  • Sundhedsfaglige indsatser
  • Sociale indsatser
  • Frivillige indsatser

Model_ledermedarbejder

Model: Samspillet mellem leders og praktikers opgaver.
Download modellen.