Task force til industrien

Prognoser viser, at mange industrivirksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. En del af løsningen på udfordringen kan være at ansætte personer, der er kommet hertil som flygtninge.

Projekt Task Force til Industrien (TTI) afprøver en ny model, hvor lokale task forces bestående af ildsjæle hjælper virksomheder med at rekruttere personer med flygtningebaggrund til industrien.

Gevinsterne ved at tage flygtninge ind på arbejdspladserne er mange:

undefined
Nødvendig arbejdskraft

Undgå at produktionen nu eller på sigt på flyttes til udlandet (eller I må takke nej til ordrer...)  

 

 

undefined

 Forsørgelsesgrundlag for nye skatteydere
I er med til at løse en stor samfundsudfordring ved at skaffe et forsørgelsesgrundlag for nye skatteydere og deres familier, som skal bygge en ny tilværelse op i Danmark. 

 

 

 

undefined

Sprog og kultur
Det er på arbejdspladsen, at nye borgere lærer sproget og kulturen, får netværk og bliver en del af det lokalsamfund, de skal bygge en ny tilværelse op i. I bidrager med et vigtigt afsæt for en succesfuld integration.

 

undefined

Innovation og trivsel
I får en mere mangfoldig arbejdsplads. Det kan bidrage til innovationen, trivslen og resultater på bundlinjen.

 

 

 

Kig ind i værktøjskassen

Hver lokale task force har udviklet en værktøjskasse, der indeholder gode råd og redskaber til, hvordan man som virksomhed kan arbejde med at introducere og indsluse personer med flygtningebaggrund på arbejdspladsen.

Besøg værktøjskassen for Favrskov

Besøg værktøjskassen for Silkeborg

Gratis tilbud til industrivirksomheder i Silkeborg og Favrskov

Du kan som industrivirksomhed i Favrskov eller Silkeborg kontakte task forcen, hvis du vil:

  • Sparre med en lokal repræsentant som allerede har erfaring med at ansætte flygtninge.
  • Vide mere om mulighederne for at få hjælp til at ansætte flygtninge gennem kommunen.

Task force medlemmerne hjælper med gode råd og vejledning og koordinerer indsatsen med kommunen. Og det er helt gratis!

Fakta om projektet


Fakta:

  • Industriens Fond har i juni 2016 bevilget 3,4 milllioner kroner til projektet "Task force til industrien", og projektet løber til udgangen af 2017.
  • Cabi samarbejder i projektet med: DI Silkeborg, Favrskov Erhvervsråd, LO Favrskov og Silkeborg, Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune og en række lokale industrivirksomheder.
  • Ved udgangen af 2016 var bruttoledigheden i Favrskov 2,9 %, mens den var 3,6 % i Silkeborg. På landsplan var den 4,3%. Der er tale om fuldtidsledige. Alle tal er sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken. Kilde: Danmarks Statistik
  • Ifølge arbejdsmarkedsbalancen mangler der i Østjylland arbejdskraft inden for industrien i 16 ud af 23 jobkategorier.

Lokale ildsjæle 

De to task forces består af lokale ildsjæle, som hjælper virksomheder med de ting ude på gulvet, som kan gøre integrationen lettere og kvalificere flygtninge til at blive en god arbejdskraftressource.

Der meldes om stigende udfordringer med at få arbejdskraft i de to kommuner også inden for områder, der kræver begrænset uddannelsesniveau som fx fabriksarbejder inden for fremstillingsindustrien og bus og lastbilchauffør.

Læs presse om projekt Task Force til Industrien