Trin 4: Følg op på sygefraværet

Når du følger op på en sygemelding aktivt og konstruktivt, kan du medvirke til, at sygefraværet bliver så kortvarigt som mulig.

Dine handlinger kan være medvirkende til at afkorte længden af en sygemelding. Du kan gøre flere ting for at mindske varigheden, men det er vigtigt, at dine handlinger og intentioner er tydelige og kendte i organisationen.

Der er forskellige ting, som du via lovgivningen er pålagt at gøre, og en række øvrige tiltag, som du med fordel kan overveje selv at iværksætte.

Få overblik over din opfølgning i sygefraværets faser

Et sygefraværsforløb rummer en række opgaver, som skal løses indenfor bestemte tidsfrister. Her får du et samlet overblik over opgaverne og hvornår du skal løse dem:

 1. Hyppig kontakt: Hold god kontakt til den sygemeldte medarbejder. Det kan medvirke til en kortere sygemedling og lettere tilbagevenden.
 2. Afhold samtale: Skal afholdes med alle helt eller delvist sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første dag med fravær.
 3. Anmeld fravær: Du skal anmelde en medarbejdes sygefravær til kommunen inden fem uger fra første fraværsdag, hvis din medarbejder er syg i mere end 30 kalenderdage
 4. Fast Track: Som en del af opfølgningsmodellen, får du som virksomhed nu mulighed for at sende en fast-track anmodning til kommunen. Den kan du bruge, hvis du ønsker, at kommunen iværksætter en ekstraordinær tidlig indsats i forhold til en sygemeldt medarbejder, der ikke forventes raskmeldt indenfor 8 uger fra første fraværsdag.
 5. Fastholdelsesplan: Den sygemeldte medarbejder kan bede dig om fastholdelsesplan, hvis han/hun ikke forventer at vende tilbage til arbejdet efter otte uger efter første fraværsdag.
 6. Mulighedserklæring: Kan anvendes, når du er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages for at en sygemeldt medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.
 7. Hjælp fra jobcentret: Du kan i visse tilfælde få hjælp fra jobcentret til at tage en sygemeldt medarbejder helt- eller delvist tilbage.
 8. Kontakt fra jobcentret: Efter otte ugers fravær, skal jobcentret følge op på sygemeldingen. I kan derfor forvente at blive kontaktet af jobcentret.
 9. Delvis raskmelding: Du kan lave en aftale med den sygemeldte medarbejder om at genoptage dele af arbejdet inden han/hun er helt rask.
 10. Aktive tilbud: Hvis din medarbejder har et forventet fravær over otte uger, kan han/hun tilbydes et aktivt tilbud under sygefraværet.
 11. Inden tilbagevenden: Overvej, hvordan arbejdet kan tilrettelægges og afpasses, så overgangen tilbage til arbejdet bliver best mulig. 

Læs mere om punkterne i opfølgningen i sygefraværets faser, og få konkrete modeller og værktøjer:

Tilbage til arbejde efter længere tids sygdom

Når I skal lægge en plan for tilbagevenden efter en længerevarende sygeperiode, er det en god ide, at fortælle medarbejderen om støttemulighederne ved opstart. Når medarbejderen ved, at der er nogle støttemuligheder, er det nemmere at overskue at lægge en plan for tilbagevenden.

Tag udgangspunkt i denne liste og overvej, hvilke former for støtte, der er relevant i den enkelte medarbejders tilfælde:

 • Virksomhedspraktik
 • Delvis raskmelding
 • Hjælpemidler
 • Arbejdspladsindretning
 • Mentorordning
 • Personlig assistance
 • § 56
 • Andre kommunale tilbud i form af motion, stressforebyggelse, smertetackling, misbrugsafvænning etc.
 • Evt. sundhedstilbud i virksomheden
 • Netværkstilbud
 • Personaleklubber
 • Særlig kollegastøtte
 • Coaching
 • Uddannelsesinitiativer

Tjekliste til den gode modtagelse

Download tjekliste til den gode modtagelse af en medarbejder efter langvarigt sygefravær.

 


Tilbage til Trin 3: Skab overblikket over fraværet

Videre til Trin 5: Håndtér udfordringerne - den svære samtale