Trin 3: Skab overblikket over fraværet

For at håndtere sygefraværet hensigtsmæssigt, skal du have et overblik over sygefraværet i din virksomhed.

For at du kan handle og arbejde effektivt med sygefraværet på din virksomhed, skal du vide, hvilket omfang og karakter sygefraværet har hos jer.

Du kan overveje følgende spørgsmål:

 • Kender du jeres fraværsprocent?
 • Ved du, om din virksomhed / afdeling har mindre eller større fravær end andre?
 • Ved du, hvilke medarbejdere der har mindst og størst fravær?
 • Har du et overblik over, hvad fraværet skyldes?
 • Ved du, ”hvor skoen trykker”, og hvor der derfor er risiko for fravær?

Uanset hvordan du har svaret, er pointen, at det er vigtigt at vide noget om fraværet for at kunne gøre noget ved det. Viden er vejen til løsninger.

Hvordan skaber jeg overblik?

Der er flere veje til overblik over sygefraværet, og størrelsen af din virksomhed kan have indflydelse på valget. Metoderne kan benyttes enkeltvis, men ved at benytte flere metoder, får du et mere nuanceret overblik.

 • Personligt kendskab 

  Det personlige ledelsesmæssige kendskab er den viden, du som leder får ved at interessere dig for dine medarbejdere. Hvis du har et vist kendskab til dine medarbejdere og viser en interesse for dem, så opnår du også viden og fornemmelse for, om en medarbejder trives eller ikke trives.
 • Fraværsstatistik 

  Hvordan ser sygefraværet ud på din arbejdsplads? Det er vigtigt, at du ved det – og ikke mindst, at du kender til udviklingen i fraværet. En samlet fraværsstatistik giver mulighed for benchmarking mellem afdelinger, hvorved du måske kan få øje på forhold, der har indflydelse på sygefraværet på afdelingsniveau.
 • Trivselsundersøgelse 

  En trivselsundersøgelse giver dig mulighed for at identificere, hvad du og andre på virksomheden kan iværksætte for at fremme trivslen og nedbringe fraværet på virksomheden. 
 • Arbejdspladsvurdering

  Det er lovpligtigt at udarbejde en APV. Men den er primært virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse problemer med arbejdsmiljø. Du skal som leder lave en APV hver tredje år eller i forbindelse med større organisationsændringer. Det skal du gøre i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller de ansatte.
 • Sammenlign sygefravær 

  En sammenligning kan give dig anledning til at genoverveje jeres strategi - selv om det er vigtigt at huske på, at en sammenligning ikke giver det fulde billede af jeres eller andres indsats.

Tilbage til Trin 2: Arbejd med kulturen

Videre til Trin 4: Følg op på sygefraværet