Trin 2: Arbejd med kulturen

Som leder bør du sørge for at udvikle en kultur på arbejdspladsen, der skaber god trivsel, fremmer nærværet og sikrer, at man støtter op om hinanden.

I dit arbejde for lavere fravær, skal du som leder se på arbejdspladskulturen. Det er et arbejde, du aldrig bliver færdig med, men jævnligt skal tage op og se nærmere på. 

Bliv klar på kulturen

Det er vigtigt, at du og virksomheden er klar over, hvilken kultur, der kendetegner arbejdspladsen, og hvordan den påvirker fraværet.

Arbejdspladskultur er andet og mere end sygefravær. Helt overordnet handler det om omgangsformer og relationer til hinanden. Disse parametre er afgørende for måden, I forebygger og håndterer sygefravær på i virksomheden.

Overvej følgende spørgsmål:

  • Har vi en åben og konstruktiv dialog om de ting, der kan føre til fravær?
  • Taler vi hinanden hjem under dynen eller på arbejde?
  • Skal vi gå syge på arbejde for at være en del af fællesskabet?
  • Er vores arbejdspladskultur præget af tillid eller mistillid til de sygemeldte?
  • Opfattes kontakt til den sygemeldte som omsorg eller kontrol?

Download publikationen Skab fremmøde med sund arbejdspladskultur

Udarbejd en sygefraværspolitik

Udarbejdelse af en politik kan være en god måde at blive bevidst om arbejdspladskulturen, fordi kulturen ofte vil kunne aflæses i det sprog, I bruger, når I taler om sygefravær.
Tag udgangspunkt i den daglige dialog, når kulturen på arbejdspladsen konkret skal formuleres i en sygefraværspolitik.

Skab forandring gennem åben dialog

Alle har deres egen personlige holdning og kultur i forhold til sygefravær - en holdning og kultur, der kan være meget stærkt forankret hos den enkelte.

Dialogen skal være med til at sikre, at virksomheden som et hele har en fælles kultur og en fælles holdning. Dialog er et vigtigt element i at skabe nærvær og forebygge fravær. Både den generelle dialog mellem medarbejderne, men i særdeleshed dialogen mellem ledelse og medarbejdere.

Tag som leder ansvar for, at der skabes et rum for dialog. Benyt fx et personalemøde, et fælles seminar e.l., og sæt gang i en proces, hvor I i fællesskab arbejder med kulturen og sætter konkrete mål.


Værktøjer til dialog

undefinedBrug eller hent inspiration i disse slides med fakta, øvelser og refleksioner (ppt) til sætte fokus på kulturen omkring fravær og nærvær på jeres arbejdsplads gennem en åben dialog.

Sammensæt indholdet, så det giver mening på netop jeres arbejdsplads, og dét udgangspunkt, I arbejder ud fra. I note-feltet finder du en udførlig guide til, hvordan du kan bruge de enkelte slides.

Flere redskaber:

Tilbage til Trin 1: Synliggør dine holdninger

Videre til Trin 3: Skab overblikket over fraværet