Trin 1: Synliggør dine holdninger

For at kunne arbejde målrettet med sygefravær i din virksomhed, skal du gøre dig bevidst om dine egne holdninger til sygefravær - og synliggøre dem.

Dine holdninger har afgørende indflydelse på, om du handler - og hvordan du handler. Og de kan være med til præge kulturen og forebygge sygefravær.

Gør derfor dine holdninger tydelige for organisationen og sæt mål for dit arbejde.

Begynd evt. med at overveje følgende spørgsmål - og vær ærlig overfor dig selv i besvarelsen:

 • Hvad er din holdning til fravær? 
 • Hvordan kan du være med til at forebygge sygefravær?
 • Hvor meget kontakt har du til fraværende medarbejdere?
 • Hvor tidligt i forløbet agerer du i forhold til den sygemeldte medarbejder? 
 • Hvor langt vil du gå for at fastholde en sygemeldt medarbejder – hvor er din grænse? 
 • Hvad gør du, hvis du ikke længere tror, at medarbejderen kommer tilbage?

Lederen er rollemodel

Dine holdninger "smitter af" på dine medarbejdere, og som leder er du en vigtig rollemodel. Fravær skal behandles på samme måde som andre aspekter af at bedrive ledelse. 

Gå forrest, vis vejen og sæt sygefravær på dagsordenen. Så er du godt på vej mod lavere sygefravær.

Arbejd med dine holdninger

Du kan arbejde konstruktivt med dine holdninger gennem fx:

 • Dialog/sparring med andre ledere.
 • Viden og sparring gennem netværk (fx VirksomhedsnetværkCabi med over 4.600 medlemmer i hele landet).
 • Konkrete handlingsplaner, der sikrer, at du som leder over tid arbejder proaktivt med dine holdninger og værdier i forhold til sygefravær.

Synliggør dine holdninger

Når du er blevet bevidst om dine holdninger til fravær, skal du synliggøre dem for resten af organisationen:

 • Åben og ærlig dialog med medarbejderne. Vis, hvad du "står for".
 • Skab sammenhæng mellem holdninger og handlinger. Gør du nok som leder i forhold til at forebygge, at sygefraværet stiger?
 • Vær opmærksom på dit sprog. Det gør en forskel, om man taler om højt fravær, sygdom og pjæk - i stedet for trivsel, arbejdsglæde og nærvær.
 • Benyt storytelling. Et godt værktøj til at skabe samhørighed og fælles værdier og holdninger til sygefravær. Storytelling kan foregå på både organisationsniveau og afdelingsniveau.

Videre til Trin 2: Arbejd med kulturen

Skærp din evne til at forstå menneskelige relationer

Som leder er det godt at have evnen til at kunne læse og forstå menneskelige relationer. Disse relationer er et godt udgangspunkt for, hvordan det står til med trivslen i din virksomhed.

Relationel forståelse

Giv din relationelle forståelse dybde og indhold ved at iagttage, om der fx er:

 • mere brok på møder
 • tavshed på møder
 • megen "snak i krogene"
 • mindre latter
 • hårdknuder ved selv små problemer
 • flere, der arbejder hjemme
 • nogle, der er blevet mere tavse
 • nogle, der er blevet mere agressive
 • mere dårligt udført arbejde
 • almindelig sygdom, der løber op i flere dage end normalt
 • generelt mere sygdom end normalt

Når du arbejder med din relationelle forståelse, så vær opmærksom på, at det både er helheden og den enkelte medarbejder, du skal have øje for.

Få tips til, hvordan du kan agere og tage hånd om situationer, hvor der er noget på spil gennem den svære samtale i Trin 5: Håndtér udfordringerne - den svære samtale.