Vil I nedbringe sygefraværet hos jer?

Cabi tilbyder indledende sparring om fravær og nærvær på jeres virksomhed. Vores rådgiverteam har stor faglig indsigt og mange års praksiserfaring med at reducere fraværet på danske arbejdspladser.

Råd og sparring

Du kan kvit og frit kontakte Cabis rådgiverteam og få en halv times indledende sparring om fraværet og nærværet på jeres arbejdsplads.

Vi hjælper jer med at sætte retning og pege på konkrete indsatser og handlingsmuligheder hos jer.

Vi tilbyder fx sparring om:

  • Strategisk håndtering af fraværet
  • Redskaber til at forebygge og håndtere fraværet i praksis
  • Potentialer og bæredygtige tiltag i organisationen

undefined

Birgitte Poulsen
Mobil 22937666
Mail bpo@cabiweb.dk

undefined

Dorte Rosendahl Kirkegaard
Mobil 20805007
Mail dor@cabiweb.dk

Et stærkt rådgiverteam

Cabis rådgiverteam dækker et bredt fagligt sprektrum. Vi kan derfor både rådgive og konkret hjælpe jer videre i forhold til mange forskellige aspekter inden for virksomhedens sygefraværsindsats.

Hvad enten du har brug for hjælp til at belyse problematikker omkring fraværet og kulturen på jeres arbejdsplads, analysere data eller sætte retning på jeres tiltag og indsatser, står vi klar til at sætte ind.

Teamet har både hver for sig og til sammen mange års praksiserfaring med at reducere fraværet på en lang række danske virksomheder i både privat og offentligt regi. Vi har derfor stor indsigt i, hvad der skal til for at skabe succes i praksis i alle lag i organisationen.

Få vores seneste nyheder på sygefraværsområdet direkte i din indbakke. Tilmeld dig sygefraværsnyhedsbrevet her

 


Oplæg

Vil du vide mere om hvad sygefravær er, og hvordan man kan arbejde med at sænke det?

Bestil et oplæg og sæt fokus på området på din virksomhed:

  • Viden om årsager og mekanismer
  • En målrettet indsats - hvordan
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Præsentationer af konkrete praksisværktøjer

Bestil et oplæg

Målgruppe/deltagere: Ledere og HR-medarbejdere på større og mindre danske virksomheder.

Pris: kr. 6.500 ekskl. moms og transport.

Varighed: 1 ½ time


Aktuelle kurser

Cabi udbyder løbende åbne kurser om sygefravær, stress og trivsel:

  • Lederudvikling - forebyg og håndter stress (Aarhus, 5. december 2017)
  • Tag hånd om det påvirkelige korttidsfravær (Aarhus, 13. marts 2018)

Se kurser

Målgruppe/deltagere: Ledere og HR-medarbejdere

Pris: kr. 2.600* ekskl. moms og transport pr. deltager (inkl. forplejning).

Varighed: Dagskursus (kl. 9-15)

Obs: Kurset kan også afholdes lokalt i din virksomhed/organisation. Kontakt os for nærmere info om pris og indhold.


Netværk

Deltag i spændende arrangementer og erfa-grupper om bl.a. sygefravær, stress og andre emner om virksomhedens sociale ansvar i VirksomhedsnetværkCabi.

VirksomhedsnetværkCabi afholder ca. 50 arrangementer om året landet over. Som medlem er deltagelse helt gratis.

Bliv medlem


Konsulentydelser

Cabi tilbyder også screeninger, forløb og rådgivning til offentlige og private virksomheder, som ønsker at skabe bæredygtige resultater med sygefraværsindsatsen.

Se konsulentydelser