Sammenlign sygefravær

Her får du et overblik over hjemmesider, du kan besøge for at sammenligne sygefraværet på din virksomhed med sygefraværet på andre virksomheder.

På hjemmesiden statistikbanken.dk kan du hente oplysninger om fraværsprocenter med mere fra andre sektorer og brancher. Det giver dig gode muligheder for at spejle din virksomhed med andre. Statistikbanken tilbyder, at du selv sammenstykker de relevante parametre i sammenligningen. Du skal vælge ”Arbejde, løn og indkomst” og derefter klikke dig ind på ”Fravær og arbejdsstandsninger”.

 

Ledere i staten kan få nøgletal for sygefravær i de øvrige statsinstitutioner via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

 

Ledere i kommuner og regioner kan sammenligne fraværsprocenter via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

 

Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) hjemmeside kan du sammenligne din virksomheds sygefravær med gennemsnittet for alle DA’s medlemmer. Du skal vælge ”Statistik-Nyt” under punktet ”Nyheder og Analyse” – her kan du så fx vælge ”Fraværsstatistik 2012”.

 

Dansk Industris (DI) hjemmeside tilbyder medlemmerne mulighed for at downloade fraværsstatistikker. Statistikkerne kortlægger det samlede fraværsomfang blandt DI-medlemmer. Kortlægningen er delt op i egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel og andet fravær. Fraværet bliver også gjort op i køn, region og arbejdsfunktion samt funktionærer og arbejdere.

 

Se også Arbejdstilsynets temaside om sygefravær