Pligter og muligheder i opfølgningen

Der er nogle få ting i lovgivningen om sygefravær, du skal være opmærksom på - specielt i de første uger af sygdomsperioden. Læs om, hvilke skridt du skal tage.

Anmeld fravær til kommunen

Du har som leder af en virksomhed pligt til at anmelde en medarbejders sygefravær til kommunen inden fem uger. Hvis du ikke overholder denne frist, mister virksomheden mulighed for at modtage sygedagpengerefusion.

Du kan anmelde sygdom og indberette til kommunen efter den lovpligtige sygesamtale på virk.dk (virksomhedernes digitale indgang til det offentlige)

Pr. 1. juli 2014 træder en ny opfølgningsmodel i kraft. Den vil bl.a. medføre at du i forbindelse med din anmeldelse får mulighed for at besvare følgende tre spørgsmål:

  • Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket arbedjet?
  • Har I forsøgt at tilpasse arbejdet til medarbejdernes tilstand?

Se mere om de nye regler under Sygedagpengereformen 2014.

Sygefraværssamtaler

Som arbejdsgiver skal du afholde sygefraværssamtaler med alle helt eller delvist sygemeldte medarbejdere senest fire uger efter første dag med fravær. I mister dog ikke refusion, hvis sygefraværet anmeldes rettidigt til kommunen, uden at samtalen holdes.

Lav fastholdelsesplan

Den sygemeldte medarbejder har ret til at få lavet en fastholdelsesplan i samarbejde med sin arbejdsgiver. Planen kan laves (i alle faser af fraværet), hvis I forventer, at sygemeldingen vil vare mere end otte uger.

Her kan du finde en skabelon til fastholdelsesplanen og en vejledning i brugen af den.

Mulighedserklæring

Du kan anvende mulighedserklæringen, når du er i tvivl om, hvilke hensyn der skal tages, for at den sygemeldte medarbejder kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet.

En mulighedserklæring består af to dele:

  • Del 1 af erklæringen skal I udfylde. Her skal I bl.a. beskrive, hvad den sygemeldte fejler, og hvilke arbejdsfunktioner den sygemeldte derfor ikke kan udføre i virksomheden, samt hvilke skånebehov det eventuelt medfører. Du skal indkalde medarbejderen til en samtale om erklæringen – det kan du eventuelt gøre i forbindelse med den lovpligtige fire ugers samtale.

  • Del 2 af erklæringen skal lægen udfylde: En lægelig vurdering af, om man på baggrund af en samtale med den sygemeldte vurderer, at helbredssituationen matcher jobfunktionerne, eller om der er behov for at skåne i en periode.

 

Læs mere om lovgivnings krav til Arbejdsgivers indsats ved sygefravær