Nærværsblomsten

Brug Nærværsblomsten til at sætte fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø - gennem kontinuerlig opmærksomhed på det positive og fremadrettede.

NærværsblomstenNærværsblomsten er udviklet som metodisk redskab af Gentofte Hospitals Nærværsprojekt i samarbejde med JobLiv Danmark.

Sådan anvender du Nærværsblomsten

Metoden er en kommunikationsform, der fremmer fokus på det positive og fremadrettede, da det handler om tale om det, der skal skabes mere af.

Dialogen styres af en interviewer (der er trænet i at bruge metoden), mens en referent løbende skriver udsagn og synspunkter ned på store plancher, så der senere i mødet kan tages stilling til prioriteringer og dermed skabes synlighed om den ideudvikling, der sker.

Metoden kan bruges både som et led i en møderække i personalegruppen, til enkeltstående procesmøder, og når der skal følges op på, hvordan det går med trivsel og nærvær i virksomheden.

Man tager udgangspunkt i blomstens blade og for hvert blad spørges ind til følgende:

  • Hvad fungerer godt på afdelingen i dag?
  • Hvilke forbedringsmuligheder ser I
  • Hvilke konkrete forslag har i til forbedringer?

Når der spørges ind, starter man i bladet omkring de organisatoriske nærværsforhold og går med uret, så der sluttes af med bladet ’Tilstedeværende/fraværende’. Dette for at sikre, at der bliver fokus på de blade, der giver mest kreativitet.

Arbejdet med Nærværsblomsten er forarbejdet til at skabe handlingsplaner omkring nærvær. Handlingsplanerne har på Gentofte Hospital været forankret i hver afdeling, så det hele tiden gav mening for de medarbejdere, der deltog. Handlingsplanerne kan enten være aktiviteter der umiddelbart ændre noget, eller det kan være miniprojekter der bliver sat i gang som følge af at skulle udvikle noget nyt.

Når man bruger metoden, er det vigtigt, at der er handling bag ordene. At bruge Nærværsblomsten, skaber ikke i sig selv mere nærvær, men metoden kan være ”fødselshjælper” for, at der bliver skabt ideer til handling, der kan skabe større nærvær.