Kontakt til den syge medarbejder

Hold kontakten til en sygemeldt medarbejder, hvis sygemeldingen strækker sig over en længere periode. Det giver klarhed for både leder og medarbejder.

Det er din opgave som leder at holde en individuelt tilpasset kontakt med den sygemeldte medarbejder, hvor I løbende afklarer, om og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet, og hvordan medarbejderen har det.

Den løbende snak afdramatiserer sygemeldingen for den sygemeldte og gør det nemmere for dig at vurdere, hvornår han eller hun kan vende tilbage - eventuelt via en deltidsraskmelding.

Press ikke medarbejderen

Det er samtidig vigtigt, at du ikke presser medarbejderen, for det kan i sidste ende komme til at virke mod hensigten, nemlig at få den sygemeldte medarbejder tilbage på fode igen.

Pas på, at du ikke kun har fokus på, hvornår medarbejderen kan være tilbage. Det kan være nok med en løs snak om, hvordan det går.

Oprethold kontakt på forskellige måder

Årsagerne til en sygemelding kan være vidt forskellige, og behovet for kontakt til arbejdspladsen vil også være forskelligt.

Er medarbejderen fx sygemeldt på grund af stress, er det vigtigt at have for øje, at kontakten virker støttende og ikke stresser medarbejderen yderligere.

Det er en god idé at fortælle den sygemeldte, hvordan det går i virksomheden. Du kan sende en mail eller ringe for at vedligeholde det sociale samvær - og måske for at invitere medarbejderen tilbage på arbejdspladsen til:

  • besøg
  • møde
  • sociale arrangementer
  • eller bare en times tid.

Sygefraværssamtale efter fire uger

Som arbejdsgiver skal du have en sygefraværssamtale med den sygemeldte medarbejder senest fire uger efter første sygedag. 

Læs mere om sygefraværssamtalen på Arbejdsmarkedsstyrelsen hjemmeside.