Fraværsstatistik

Læs mere om værdien af at føre en fraværsstatistik

En fraværsstatistik giver dig først og fremmest et overblik over fraværet. Alt efter hvordan den er skruet sammen, giver den dig også adgang til oplysninger om forskellige mønstre i fraværet, fx:

  • den enkelte medarbejders fravær
  • de enkelte afdelingers fravær
  • forskelle mellem afdelinger
  • forskelle mellem faggrupper
  • sæsonudsving.

Det overblik, som du får gennem en fraværsstatistik, giver dig et godt grundlag for at sætte dig ind i de konkrete sygefraværsproblemer, som I har på din virksomhed.


Men vær meget opmærksom på , at en statistik ikke kan stå alene. Når du skal finde årsagerne til fravær, er dit personlige kendskab til medarbejderne også vigtigt. Læs eventuelt mere om dit personlige kendskab.

Du kan også bruge fraværsstatistikken til at starte en dialog og sætte en proces om fravær og nærvær i gang på din arbejdsplads.

Viden om fraværet er et godt fundament til at starte den proces, fordi der allerede er fokus på de reelle problemer. Samtidig er det også en god mulighed for at mane myter i jorden.

Et første skridt i den rigtige retning er at gennemføre en trivselsundersøgelse.