Arbejdspladsvurdering - APV

Med en APV er det muligt at opnå bedre kendskab til sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsmiljø. Brug det som aktivt redskab til at forebygge sygefravær.

Formålet med en APV er at gøre arbejdsmiljøproblemer synlige og løse dem. Med en APV kan du arbejde mere systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet og sygefraværet på arbejdspladsen.

Det er lovpligtigt at udarbejde en APV. Men den er primært virksomhedens eget redskab til at kortlægge, prioritere og løse problemer med arbejdsmiljø.

Du skal som leder lave en APV hver tredje år eller i forbindelse med større organisationsændringer. Det skal du gøre i samarbejde med sikkerhedsorganisationen eller de ansatte.

Ledere i større virksomheder med egen sikkerhedsorganisation skal sikre, at sikkerhedsorganisationen er med i hele processen vedrørende APV’en.

Ledere i mindre virksomheder, hvis størrelse ikke stiller krav om en sikkerhedsorganisation, skal inddrage medarbejderne.

Sådan kommer du i gang med en APV

Begynd med at overveje følgende:

  • Hvilket mål skal du og dine medarbejdere have for at arbejde med APV? Kan I svare på det spørgsmål, er en vigtig forudsætning nået for at opnå reelle forbedringer og arbejde målrettet med forebyggelsesindsatsen.
  • Hvilke redskaber vil I bruge i forbindelse med gennemførelsen af APV'en?

Du skal ikke indsende jeres APV til nogen instanser. Du skal heller ikke have den godkendt af myndighederne. Men den skal være til rådighed på virksomheden for både Arbejdstilsynet, virksomhedens ledelse, arbejdsledere og de øvrige medarbejdere.


Arbejdstilsynet fører altså tilsyn med, at virksomheden har en skriftlig APV. Tilsynet tjekker også, at medarbejderne eller sikkerhedsorganisationen har deltaget i planlægningen og udarbejdelsen af APV’en.

Via linkene i boksen til højre kan du komme til hjemmesider, der hjælper dig videre med arbejdet med APV.