Øvrige muligheder i opfølgningen

Hvis din medarbejder er sygemeldt igennem længere tid, er der flere ting der kan iværksættes for at mindske fraværsperioden.

Nogle ting iværksættes af jobcentret andre kan du selv tage initiativ til.

Hyppig kontakt

Det er vigtigt at I holder en god kontakt med den sygemeldte medarbejder for at sikre at fraværsperioden bliver så kort som muligt og at forebygge problemer, når medarbejderen vender tilbage til arbejdet igen. 

Kontakten kan ud over at telefonsamtaler ske ved, at den sygemeldte medarbejder kommer på besøg. En god kontakt til kollegerne kan være afgørende, når medarbejderen skal genoptage arbejdet.

Aftale ved kronisk sygdom

Når du vælger at fastholde en medarbejder med væsentligt forøget fraværsrisiko og tilbagevendende sygeperioder af kort varighed, vil det normalt betyde øgede udgifter til løn eller dagpenge under sygdom. Du kan dog få en økonomisk håndrækning med en § 56-aftale.

Kontakt fra jobcentret

Jobcentret skal følge op på sygemedlingen efter otte ugers fravær. I den forbindelse bliver I kontaktet af jobcentret. Målet er at undersøge muligheden for at medarbejderen kan vende tilbage til jobbet samt at drøfte, hvilken støtte, der eventuelt skal til.

I vil efterfølgende løbende blive kontaktet af jobcentret under medarbejderens sygefravær – dette for at sikre at medarbejderen vender tilbage så tidligt som muligt og at vejlede om, hvordan I kan fastholde og forebygge i fremtiden.

Delvis raskmelding

Delvis raskmelding er en mulighed for, at medarbejderen kan genoptage dele af arbejdet inden vedkommende er helt rask. En aftale om en delvis raskmelding laves mellem medarbejder, arbejdsgiver og jobcentret.

Inden tilbagevenden

Det er vigtigt, at I sammen med medarbejderen forbereder, hvordan tilbagevenden til arbejdspladsen kan foregå. Arbejdsopgaver og ansvarsområder skal afpasses i forhold til de timer og den form, medarbejderen vender tilbage med.