Sygedagpengereform

En ny sygedagpengereform træder i kraft i sommeren 2014, og den medfører omfattende ændringer i sagsbehandlingen af især længerevarende sygemeldte. Bliv klogere på sygedagpengereformens ændringer!

SYFreformBIG

Reformen indebærer bl.a., at ingen borgere, der den 1. juli 2014 er berettiget til sygedagpenge, kommer til at stå uden forsørgelse, at der indføres nye regler i forbindelse med revurdering af sygedagpengemodtagerne, samt at en ny opfølgningsmodel introduceres.

Det nye regelsæt, hvor ingen vil stå uden forsørgelse grundet sygdom, træder i kraft den 1. juli 2014 og vedrører altså kun borgere, der på denne dato er berettiget til sygedagpenge.

Vi har samlet et overblik over ændringerne under fem overskrifter:

 1. Ny  sygedagpengemodel
  Længerevarende sager revurderes som noget nyt allerede efter 22 uger (regnet fra arbejdsgiverperioden på de 30 dages udløb), og sagerne vurderes efter syv forlængelsesregler.
  Få styr på forlængelsesmulighederne.

 2. Jobafklaringsforløb  - hvis sygedagepengene ikke kan forlænges
  Kan sygedagpengeperioden ikke forlængelse efter de syv forlængelsesregler, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb, der maksimalt kan vare to år. Ydelsen er på kontanthjælpsniveau uden hensyntagen til samlevers indtægt eller formue.
  Bliv klogere på jobafklaringsforløb.

 3. Ny opfølgningsmodel og visitationsregler
  Sygemeldte skal som noget nyt have været hos egen læge inden første opfølgningssamtale på jobcentret. Der er styrket fokus på risikosager med over otte ugers sygemelding.
  Få overblik over de tre kategorier.

 4. Trappemodel for kategori 2-sager
  En trappemodel for kategori 2-sager skal være med til at sikre, at den sygemeldte kommer hurtigst mulig tilbage i job eller bliver raskmeldt. Arbejdspladsen og egen læge bliver involveret tidligt i forløbet for at danne grundlag for at sætte en fastholdende indsats hurtigst muligt i værk.
  Se trappemodellen.

 5. Fast Track - mulighed for ekstraordinært tidlig indsats
  Både virksomhed og borger får mulighed for at anmode jobcentret om en endnu tidligere indsats ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger. 
  Læs om mulighed for Fast Track