Forebyg stress gennem fælles fokus i hele organisationen

Stress og oplevelse af belastning påvirker ikke kun sygefraværet, men også vores produktivitet, energi og samarbejdsevne. Virksomhedens kerneforretning og den enkeltes trivsel kommer under pres. Stress kan forebygges, men det kræver, at vi går langt mere strategisk til værks og kigger på virksomhedens grundvilkår og stressens vækstbetingelser fremfor den enkelte medarbejder. Cabi har udviklet et nyt dialogværktøj, som hjælper jer godt på vej.

15 procent føler sig stressede

Undersøgelser viser, at ca. 15 procent af danske arbejdstagere ofte eller hele tiden føler sig stressede (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2012).

Stress handler for mange virksomheder om at håndtere og forebygge stress hos specifikke medarbejdere ved fx at tilbyde kurser i mindfulness, nedsat arbejdstid eller hjælp til prioritering af opgaver.

Disse tiltag er vigtige i den konkrete situation, men de forebygger ikke stress.

Hvis man for alvor vil stress til livs, gælder det om at skifte fokus til en mere strategisk og forebyggende indsats omkring stress på virksomheden.

Helhedstænkning fremfor lappeløsninger

Det handler om at se på virksomheden som helhed fremfor udelukkende at behandle stress på individniveau.

Hvad skaber stress? Hvornår? Hvilke vilkår er gældende på virksomheden? Er der særlige forhold som kan udfordre? Har lederne den nødvendige viden og ramme for at forebygge stress?

Det kræver:

  • Viden om stress
  • Redskaber til at forebygge og håndtere stress
  • En ramme, som understøtter og sikrer ledernes arbejde med at forebygge stress.

Start med at gøre plads til dialog omkring stress, og sørg for at I synliggør virksomhedens tilgang til stress.

Dialogværktøj: Kom 360° rundt om virksomhedens stressindsats

Hvad gør I egentlig i dag, når det gælder stress?

Hos Cabi har vi udviklet et helt nyt dialogværktøj, som hjælper jer til at tage temperaturen på stress-indsatsen på jeres arbejdsplads.

I kan som ledelse, AMR og/eller samarbejdsudvalg bruge værktøjet til at:

  • få et fælles overblik over jeres fokus og indsatser
  • til at belyse, om I faktisk handler i overensstemmelse med jeres hensigter
  • til at sætte nye mål og retning (tydelige mål er afgørende, hvis indsatsen skal munde ud i reelle forandringer og forebygge eller reducere stress i jeres organisation).

Sådan gør I:

undefined

Trin 1: Tag dialogen

Værktøjet er bygget op omkring fem R'er, der fra hver deres vinkel belyser muligheder og udfordringer i stressindsatsen i organisationen.

Hent dialogkortene nedenfor, og diskuter spørgsmålene ét ad gangen.

Trin 2: Angiv score

Når I har diskuteret spørgsmålene, vurderer I jeres indsats for det pågælende tema i forhold til, hvor I ønsker at være (på en skala fra 1 til 5).

Hvis ikke I er enige om scoren, vælger I den laveste. Scoren angives i diamantmodellen, som til sidst giver jer et fælles visuelt overblik over udgangspunktet.

Trin 3: Kom igang

Ingen forandringer uden handlinger.

Når I har diskuteret og angivet jeres score, skal I nu forholde jer til de konkrete, fremadrettede handlinger i en handlingsplan.

Hent pakken herunder - og rigtig god arbejdslyst!

Ja tak - hent hele pakken

Du kan også hente værktøjerne separat:

Hent dialogkort (trin 1)

Hent diamantmodel (trin 2)

Hent handlingsplan (trin 3)


"Hvis man har en virksomhed, hvor man ved, at der er en masse tunge løft, så bliver man nødt til at købe en lift. Den samme øvelse laver man meget sjældent i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Men det burde virksomhederne gøre."

undefinedDorte Kirkegaard, sygefraværsekspert hos Cabi i Ugebrevet A4


Hvad er "De fem R'er"?

Dialogværktøjet er bygget op omkring fem R'er , som tilsammen giver et helt konkret billede af jeres muligheder og udfordringer i forhold til stressindsatsen i organisationen:

undefined

#1 Rammer: Hvilke rammer har vi i organisationen og hvilke udfordringer og muligheder har vi for at forebygge/reducere stress?

#2 Retning: Har vi en bevidst tilgang og hvad får vi ud af sætte mål og evaluere på vores evne til at forebygge/reducere stress?

#3 Ressourcer: Hvilke midler, viden og kompetencer har vi i forhold til stress?

#4 Regler: Hvordan håndterer vi konkret forebyggelsen og håndteringen af stress?

#5 Relationer: Hvordan kommunikerer og samarbejder vi om stress i hele organisationen?

Brug dialogværktøjet til at belyse forskellige holdninger, muligheder og udfordringer i forhold til de fem R'er.

På baggrund af jeres fælles viden og overblik har I et rigtigt godt afsæt til at lave prioriteringer og sætte mål, der skaber reelle forandringer og tydelige resultater i forhold til stress i jeres organisation.


Mere viden, anbefalinger og nye redskaber på vej

 

Hos Cabi er vi i gang med at udvikle en kort e-bog til virksomheder, som ønsker at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen fra en mere strategisk vinkel.

Skriv dig op her og få nyt direkte i indbakken, når vi udgiver e-bogen i starten af 2018:


»Jeg holder mange oplæg for ledergrupper, og når jeg spørger til, hvor deres organisation har særlige udfordringer i forhold til stress, er svaret ofte: ’Vi har ikke rigtig problemer med stress her. Når der er et stresstilfælde, så er det ofte, fordi det er noget personligt’.

Stress kan for ledere være forbundet med en oplevelse af, at man fejler som leder. Men som virksomhed snyder man sig selv på den måde for en oplagt chance for at forebygge stress«

undefined- Dorte Rosendahl Kirkegaard (stressekspert, Cabi)


>Se her, hvordan du kan få hjælp til at komme stress til livs


Mere viden om stress

Artikler:

Mere viden på cabiweb.dk:

Kurser og arrangementer:

Råd og vejledning:

Dorte Kirkegaard, seniorkonsulent, tlf. 20805007 eller mail