Strategi til samarbejde med virksomhederne

1. februar 2012

Inspirationskatalog til at komme i gang med et strategisk samarbejde virksomheder og jobcentre imellem.

Strategi til samarbejde med virksomhederne

Inspirationskataloget er opbygget over to dele.

Den første del består af:

  • Gode råd til jobcentrene. Rådene sammenfatter hovedingredienserne i et godt samarbejde mellem jobcenter og virksomhed.
  • En gennemgang af, hvorfor jobcentrene skal lave en strategi for samarbejdet mellem jobcentret og virksomhederne, samt forudsætninger og hovedindhold i strategien.
  • En præsentation af, hvordan strategiprocessen i jobcentret kan tilrettelægges.

Den anden del indeholder en gennemgang af otte udvalgte, centrale temaer for virksomhedssamarbejdet. Præsentationen af hvert tema er delt op i to afsnit:

  • Gode argumenter for at fokusere på det pågældende tema.
  • En diskussion af det enkelte tema og dets relevans og betydning for samarbejdet med virksomhederne.

Læs og download pjecen i pdf-format.

Du kan også læse og downloade en pixi i pdf-format.

Bestil udgivelser fra Cabi.