CSR og socialt ansvar - overskud med omtanke

Arbejdet med CSR og socialt ansvar kan styrke virksomhedens indtjening, omdømme, interne trivsel, hvis initiativerne forankres strategisk i virksomhedens kerneforretning. Bliv klogere på CSR og find ud af, hvordan du kommer i gang med at tage et socialt ansvar.

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om virksomheders frivillige arbejde med miljømæssige eller sociale forhold – også kaldet virksomhedernes sociale ansvar. Det handler grundlæggende om at tænke hensyn til kunder, leverandører, medarbejdere, miljøet og det omgivende samfund ind i virksomhedens forretningsaktiviteter.

CSR rapportering

Rapportering om virksomhedens sociale forhold og medarbejderforhold er en del af den samlede CSR rapportering.

Det at rapportere om sit sociale ansvar er en værdiskabende tilgang til det at drive forretning.

Få mere at vide om CSR rapportering

Strategisk CSR

Strategisk CSR handler om at udvælge de samfundsansvarlige aktiviteter, der passer til virksomhedens værdier, holdninger og forretning.

I får mest værdi ud af at arbejde med CSR, når det – ud fra en strategisk stillingtagen – supplerer jeres virksomheds kerneforretning, og når det frivillige engagement og hensynet til omverdenen bliver en integreret del af virksomhedens processer.

CSR people og det rummelige arbejdsmarked

CSR people er betegnelsen for CSR-aktiviteter, der styrker det rummelige arbejdsmarked via forebyggelse, fastholdelse og inklusion af mennesker, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Cabi arbejder inden for området CSR people, der grundlæggende vedrører initiativer for virksomhedens medarbejdere – eksisterende og fremtidige.

CSR-aktiviteter inden for forebyggelse

Handler om at forebygge via arbejdsmiljøet

Foranstaltninger i forhold til nedslidning og ulykker, reduktion af kort- og langsigtet sygefravær, forbedringer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, sundhedsfremme og stressforebyggelse, herunder en aktiv sygefraværspolitik samt work-life-balance

CSR-aktiviteter inden for fastholdelse

Handler om at fastholde medarbejdere

Initiativer til omskoling og kompetenceudvikling, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere med nedsat arbejdsevne til følge – herunder fleksjob, rotationsordninger, kompetenceudvikling og arbejdstilpasning ved sygdom

CSR-aktiviteter inden for inklusion

Handler om at inkludere udsatte grupper på arbejdsmarkedet

Integration via beskæftigelse og virksomhedspraktik uanset køn, alder, kulturel baggrund, handicap eller længerevarende ledighed. Initiativer i forhold til at udnytte alle ressourcer, heriblandt personer fra grupper, der står svagt og har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

 

Kom godt i gang med CSR

Er du blevet inspireret til at komme i gang med at arbejde strategisk med CSR og socialt samfundsansvar, kan du få hjælp af Cabi til at tage det næste skridt. Vi ved, hvad der skal til og vi har mange gode eksempler på, hvordan du kommer i gang.

Første skridt kan være at melde dig ind i VirksomhedsnetværkCabi - Danmarks største netværk for socialt ansvarlige virksomheder. Medlemskabet er gratis og personligt.

Kontakt dit lokale jobcenter

Tag fat i dit lokale jobcenter, hvis du har fået mod på og lyst til at hjælpe en udsat ledig ind på arbejdsmarkedet. Jobcenteret kan fortælle dig mere om, hvilke muligheder du har for at komme i gang. 

Få overblik over din virksomheds muligheder for støtte via jobcenteret.

Bliv partner med en socialøkonomisk virksomhed

Har din virksomhed ikke selv mulighed for eller kapacitet til at løfte opgaven, kan et simpelt skridt på vejen til at agere socialt og samfundsansvarligt være at handle med en socialøkonomisk virksomhed.

Se Cabis temaside om Socialøkonomi

 

Mere viden om socialt ansvar

www.samfundsansvar.dk

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar