Samarbejdet mellem kommune og socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomiske virksomheder er vigtige samarbejdspartnere i opgaven med at sikre arbejdspladser til borgere med meget begrænset arbejdsevne.

Jobcentre kan samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder på minimum fem områder, hvor de kan bruge socialøkonomiske virksomheder:

 1. som en anden aktør, der hjælper med vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik for udsatte grupper
 2. som virksomhedscentre og mentorer for udsatte gruppers vej til det ordinære arbejdsmarked
 3. i forbindelse med afklaring til fleksjob
 4. til at skabe varige job for personer med nedsat arbejdsevne (fleksjob, skånejob og andre støttede ansættelser)
 5. til at samarbejde om handicapkompenserende ordninger.

Erfaringsopsamling fra 17 kommuner

undefined Lær af 17 kommuners aktiviteter og erfaringer med henblik på at give inspiration til det videre arbejde i kommunerne med at understøtte socialøkonomiske virksomheder. Cabi har i samarbejde med Vækstcenter for Socialokonomiske Virksomheder udgivet erfaringsopsamling fra 17 kommuners arbejde med og indsats for socialøkonomi.

Download erfaringsopsamling

Socialøkonomi i et inklusionsperspektiv

Fra et inklusionsperspektiv kan de socialøkonomiske virksomheder bidrage med øget værdi på flere områder:

 • Faglig viden om specifikke målgrupper (autister, sindslidende, personer med fysisk handicap osv.)
 • Produktiv udnyttelse af den enkeltes særlige ressourcer
 • Fleksibel matchning mellem person og arbejdsopgaver
 • Plads til de mest udsatte grupper
 • ”Længere line”
 • Tid og dedikation
 • Metodeudvikling med hensyn til inklusion af udsatte grupper
 • Mellemstation på vej til en ordinær virksomhed
 • Skabelse af progression for den enkelte.

Fra et kommunalt perspektiv er socialøkonomiske virksomheder ikke blot et socialt eller et beskæftigelsesmæssigt tiltag rettet mod udsatte grupper. Det er også et potentielt bidrag til vækst og udvikling, hvor man profiterer af en arbejdskraft og en viden, som ellers ikke er blevet udnyttet tidligere.

Målgrupper

Kommunerne samarbejder typisk med socialøkonomiske virksomheder om borgere, der:

 • har psykiske handicaps
 • har sociale problemer
 • er visiteret til fleksjob
 • har sproglige barrierer
 • har fysiske handicaps
 • er i løntilskud som førtidspensionist.

Samarbejdet mellem kommuner og de socialøkonomiske virksomheder drejer sig typisk om mere end én bestemt målgruppe.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder

Cabi har undersøgt samarbejdet mellem kommunerne og de beskæftigelsesfremmende og jobskabende socialøkonomiske virksomheder. Download rapporten fra 2012 "Fokus på socialøkonomiske virksomheder".

Af de 56 kommuner, der har deltaget i Cabis undersøgelse, svarer:

 • 66 procent at de samarbejder med socialøkonomiske virksomheder i dag.
 • 49 procent af jobcentrene har planer om at øge samarbejdet
 • 51 procent af jobcentrene har ikke noget samarbejde.

Over halvdelen af de kommuner, der ikke samarbejder med socialøkonomiske virksomheder, beskriver at de ikke har noget kendskab til socialøkonomiske virksomheder i deres geografiske område.

Samarbejde om beskæftigelsestilbud

Cabis undersøgelser viser, at det hovedsageligt er opkvalificering, vejledning og virksomhedspraktik, som jobcentrene samarbejder med de socialøkonomiske virksomheder om.

Inkluderer man også socialområdet og andre afdelinger i besvarelsen af spørgsmålet, er fordelingen stort set den samme. Dog er andelen af løntilskudsansættelser og virksomhedspraktikker lidt mindre og andelen af opkvalificering og vejledning lidt større.